I sommeren 2017 redesignede vi Helsingør Dagblad i samarbejde med direktør Dorthe Carlsen, chefredaktør Klaus Dalgas og teknisk konsulent Mads Birch.

Et af målene med omlægningen var at tilføre avisen et mere seriøst, mindre tabloid-agtigt præg. Desuden ønskede kunden at skabe en stærkere visuel sammenhæng og genkendelighed mellem print- og netudgaven.
Men samtidig var det et utvetydigt krav, at Helsingør Dagblad skulle bevare sit særpræg, og at den nye avis skulle være til at genkende for læserne.

Avisens bladhoved er strammet op, men bygger fortsat på skrifttypen Optima, og størrelsesforholdene i brødteksten Utopia er justeret med henblik på bedre læselighed. Rubrikskriften er ny, men kun på print, idet Open Sans i nogle år har været gennemgående skrift på avisens website. Open Sans bruges desuden til billedtekster, faktabokse mv.

I stedet for den ”hylde”, avisen tidligere havde i toppen af hver side, er indført en ”kælder” med en ny og unik funktion. Her kobles net og papir effektivt sammen, idet pladsen er forbeholdt links og henvisninger til Helsingør Dagblads mange aktiviteter på websitet og på de sociale medier.

En daglig klumme, leveret af et panel af lokale skribenter, er blandt de andre iøjnefaldende nyskabelser i den relancerede avis, der er blevet godt modtaget af de trofaste læsere i Helsingør og omegn.