Ribergård & Munk har lavet nyt design til Verdens Bedste Nyheder.
Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der producerer konstruktiv journalistik og kampagner. Med udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling formidler Verdens Bedste Nyheder fremskridt og løsninger på verdens udfordringer.
Læs mere her


Med redesignet er den visuelle sammenhæng mellem 
Verdens Bedste Nyheder på print og web blevet styrket – ikke mindst i kraft af den nye typografi, som bygger på en kombination af skriftfamilierne Oswald og Source Serif. Sidstnævnte danner også grundlag for den ny version af Verdens Bedste Nyheders logotype.

Se verdensbedstenyheder.dk

Se Verdens Bedste Nyheder som e-publikation


For os har det været en dejlig opgave. At arbejde med ”Verdens Bedste Nyheder” kan man jo kun blive i godt humør af, og redaktionen er begejstrede for den ny form. Godt nyhedsdesign kendetegnes ikke mindst ved, at det letter arbejdet for de redaktionelle medarbejdere og gør det enkelt og logisk at træffe formmæssige valg.
Redaktionssekretær Malte Kristiansen: ”Det har været en fornøjelse at layoute i det nye design, og det har løftet vores site med den nye skrifttype-kombination”.